Będzie poślizg

Będzie poślizg

29 stycznia 2019

Planowane uchwalenia przez Radę Gminy Wola Mysłowska nowego Miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieco przesuną się w czasie. Powodem jest będąca efektem protestu mieszkańców wsi Osiny zmiana lokalizacji planowanej oczyszczalni ścieków w ich miejscowości.
Zarówno plan, jak i studium zmieniają się dla całej gminy. Będą aktualizowane.
Prace nad projektami nowych dokumentów trwają. Wójt Kinga Szerszeń jest po kolejnym spotkaniu z urbanistką.
Zanim te prace się zakończą, gmina musi poszukać nowej lokalizacji dla oczyszczalni w Osinach. Przeciwko planowanej dotychczas lokalizacji protestowali mieszkańcy.

– Mieszkańcy złożyli do Urzędu Gminy protest Napisali że nie życzą sobie lokalizacji mniejszej niż 500 m od ich domostw. Mimo, że nie ma takich przepisów które określałyby limity odległości, chcemy zmienić lokalizację – mówi wójt Kinga Szerszeń.

Wójt zapowiedziała, że prace nieco przesuną się w czasie , maksymalnie o 2 miesiące.

– Mam nadzieję że niedługo sprawa planu zostanie załatwiona. To bardzo ułatwi procedowanie i uzyskiwanie pozwoleń na budowę będzie łatwiejsze. Teraz trzeba znaleźć nową działkę, na której będzie zlokalizowana oczyszczalnia ścieków w Osinach, zamówić mapy, nanieść zmiany na plan i studium – dodaje wójt.

Sama budowa oczyszczalni w Osinach to wciąż odległa perspektywa.
Koncepcja realizowana przez władze gminy zakłada dołączenie Wilczysk do już istniejącej kanalizacji i konsekwentne „przechodzenie” na dalszą część gminy.
Czy sieć obejmie Ciechomin, czy zostanie doprowadzona do Osin? Tego jeszcze nie wiemy. Będzie to zależało od decyzji Rady. Wiemy na pewno, że oczyszczalnie powstaną w Ciechominie i Osinach.
Połowa gminy jest już skanalizowana. Trzeba zadbać o tę drugą, która czeka na kanalizację. Wiadomo, że to jest bardzo ważny czynnik w kwestii ochrony środowiska.
Gminna sieć rozwija się od 2011 r., wtedy gmina oddawała oczyszczalnię w Jarczewie były do niej podłączone tylko miejscowości Dwornia i Jarczew. Potem zostały podłączone Wola Mysłowska, Mysłów, Ksawerynów, Kamień, Germanicha, Nowy Świat i Stara Huta. Dzięki temu, że tak wiele miejscowości ma już kanalizację, ceny ścieków i wody mamy jedne z najtańszych.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki