Będą konsultacje

Będą konsultacje

22 marca 2019

Wójt Kinga Szerszeń ogłosiła konsultacje. Dlaczego są niezbędne?
Obowiązujące przepisy prawa nakładają na samorządy konieczność konsultowania ze społecznością lokalną niektórych działań i przyjmowanych rozwiązań w ramach tzw. konsultacji społecznych.
Taką kwestią na przykład jest zmiana statutów w miejscowościach dostosowująca je do zmian wprowadzonych do ustawy o samorządzie gminnym. Zmiany dotyczą m.in. wydłużenia kadencji. Każda zmiana musi być poprzedzona konsultacjami.
Wprowadzane korekty są kosmetyczne, formalne. Ich skutków nie odczujemy. Jednak, aby wypełnić wszystkie wymogi prawa, należy dopełnić niezbędnych formalności. Dlatego też mieszkańcy Gminy proszeni są o wyrażenie swojej opinii oraz zgłaszanie ewentualnych uwag , co do kierunku i zakresu proponowanych zmian w statutach sołectw.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki