Ogłoszono stopień alarmowy ALFA-CRP!

Ogłoszono stopień alarmowy ALFA-CRP!

15 lutego 2022

Szanowni Państwo!

Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Prezes Rady Ministrów, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 796), podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy (ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zarządzenie obowiązuje od dnia 15 lutego 2022 roku od godz. 23.59 do dnia 28 lutego 2022 roku do godz. 23.59.

W związku z powyższym przypominamy:

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

 1. pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA);
 2. drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO);
 3. trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE);
 4. czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

 1. pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP);
 2. drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP);
 3. trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP);
 4. czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP).

Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia stanu alarmowego na czas nieograniczony. Utrzymywanie wyższych stopni alarmowych w dłuższym okresie czasu może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa (np. wzmożone kontrole osób wchodzących do budynków użyteczności publicznej, kontrole pojazdów wjeżdzających na teren tych obiektów). Administracja publiczna, w tym Urząd Gminy Wola Mysłowska, przygotowana jest do wprowadzenia stopni alarmowych i wykonywania zadań zgodnie z opracowaną dokumentacją, która określa procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP (moduły zadaniowe dla każdego stopnia, zawierające w szczególności wykaz zadań do wykonania). Są to działania o charakterze porządkowo-ochronnym w celu zapewnienia sprawności przepływu informacji oraz minimalizacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym – zarówno na terenie całego kraju, jak i Gminy Wola Mysłowska – i polegają na koordynowaniu działań organów administracji publicznej i innych instytucji w tym zakresie.

Mieszkańców Gminy Wola Mysłowska prosimy o dostosowanie się i respektowanie procedur oraz wdrożonych ograniczeń w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów mogących świadczyć o zagrożeniu atakiem terrorystycznym. Sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są mało dostrzegalne, jednakże wzmożona czujność i zwracanie uwagi na to, co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu, pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i skuteczną jego neutralizację!

W swoim bezpośrednim otoczeniu należy w szczególności zwracać uwagę na:

 • osoby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują lub filmują obiekty, które mogą stać się celem zamachu (np. dworce kolejowe, obiekty sportowe, szkoły, urzędy, centra handlowe, targowiska, miejsca kultu religijnego);
 • częste spotkania nietypowo zachowujących się osób organizowane w wynajętych mieszkaniach;
 • nagłą zmianę sposobu zachowania się i stylu życia sąsiadów, w szczególności wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych poglądów;
 • nietypowe zachowania kolegów z pracy, np. nieuzasadnione próby dotarcia do planów budynków czy wynoszenie dokumentów lub materiałów, które mogą być wykorzystane w działaniach terrorystów;
 • nietypowe i nadmierne zainteresowanie osób informacjami o lokalizacji i funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej (szkoły, urzędy) oraz infrastruktury krytycznej (ujęcia wody, rozdzielnie prądu): gdzie są zlokalizowane, jak są chronione, w jakich godzinach funkcjonują, jak liczny jest personel i z jakich osób się składa (płeć i wiek) itp.

 

Jeśli widzisz lub słyszysz coś niepokojącego powiadom Policję lub inne służby porządkowe! Od twojej czujności może zależeć bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich!

Koordynator GZZK – Daniel Mikołajewski

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki