Absolutorium za 2022 r – wszyscy radni byli „za”

Absolutorium za 2022 r – wszyscy radni byli „za”

3 lipca 2023

Wotum zaufania dla wójt gminy Kingi Szerszeń i absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok – obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie 26 czerwca, podczas absolutoryjnej, XL Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska.

 

Radni byli jednomyślni. Po zapoznaniu się z Raportem o stanie gminy z 2022 r, wszyscy radni głosowali za udzieleniem wotum m zaufania dla Wójta Gminy Wola Mysłowska Kingi Szerszeń.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu gminy za 2022 r. przedstawiła skarbik gminy Marta Wydra.

Budżet za 2022 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2 mln. 527 tys.614 zł i 58 gr. Dochody gminy wyniosły 38 mln 235 tys. 375 zł, 66 gr (zostały zrealizowane w 81,81 %). Wydatki to 39 mln 850 tys. 785 zł, 1 gr (zrealizowano w 72,15 %).

Komisja rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium dla wójt.  Wniosek o udzielenie absolutorium, komisja wysunęła po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniosek komisji rewizyjnej obligatoryjnie podlega przedstawieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej. Taki wniosek gminna komisja przekazała do R.i.O.

Opinia R.I.O. była pozytywna. W uzasadnieniu czytamy, że po dokładnym rozpatrzeniu sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r, informacji o stanie mienia komunalnego gminy, izba obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2022 r. przez wójta gminy i wystąpiła z wnioskiem do rady gminy o udzielenie absolutorium.

Ta uchwała, podobnie, jak poprzednia ( dotycząca wotum zaufania dla wójt), została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami za.

Wójt Kindze Szerszeń, zdobytego po raz kolejny absolutorium, w imieniu wszystkich radnych gratulował przewodniczący rady gminy Paweł Olkowicz.

Dziękujemy za ten rok ciężkiej pracy, życzymy dalszych sukcesów i absolutoriów – powiedział przewodniczący.

Życzę pani, żeby efekty tej pracy pozytywnie poskutkowały w kolejnej kadencji – dodał zastępca przewodniczącego rady gminy Tadeusz Talarek.

Gratulacje dla wójt składała delegacja dyrektorów szkół.

Bardzo dziękuję za okazane zaufanie i jak w latach poprzednich również deklaruję ciężką pracę dla dobra naszej gminy i naszych mieszkańców, oświaty. Ja tę ciężką pracę, wykonywaną z największą starannością dla dobra naszej gminy, bardzo lubię – powiedziała wójt Kinga Szerszeń.

Zwróciła się do pracowników Urzędu Gminy, radnych i sołtysów:

To absolutorium to też efekt ciężkiej pracy wszystkich państwa, przede wszystkim pracowników, ale też państwa sołtysów i radnych, pana radnego powiatowego Władysława Miki, który dba o nasze „interesy” w powiecie. Dobrym przykładem jest nasza wspólna, ostatnia „walka” o drogę. Walka ta polegała na dyskusjach i zawartym porozumieniu. Będziemy walczyć dalej, o drogę łączącą naszą gminę z gminą Kłoczew. Mam nadzieję, że te wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi będziemy realizować na bieżąco – dodała wójt Kinga Szerszeń.

Do słów wójt przyłączył się radny powiatowy Władysław Mika:

– To absolutorium dla wszystkich państwa. Jak wspomniała dziś pani wójt, realizatorem i wykonawcą budżetu są radni, kierownicy jednostek sołtysi i oczywiście największy ciężar spoczywa na pracownikach gminy. Dla was wszystkich składam gratulacje i przypominam, że jestem dla Państwa do dyspozycji – zadeklarował radny.

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki