Absolutorium dla wójta

Absolutorium dla wójta

13 lipca 2021

Jednogłośnie radni gminy Wola Mysłowska udzielili wójt Kindze Szerszeń absolutorium i wotum zaufania. Piątkowa (9 lipca 2021 r.) sesja Rady Gminy Wola Mysłowska odbyła się w świetlicy w Ciechominie.
Wójt dziękowała pani sołtys i KGW za zorganizowanie sesji w Ciechominie.
Zwróciła się do sołtysów:

– Przez pandemię po raz pierwszy od przeszło pół roku udało nam się spotkać. Tych spotkań z państwem sołtysami bardzo nam w tym czasie brakował. Mam nadzieję, że niebawem wrócimy do regularnych spotkań – powiedziała wójt Kinga Szerszeń.

Otwierając obrady wójt przypomniała, że Urząd Gminy zbiera wnioski od osób zainteresowanych dofinansowaniem do odbioru folii rolniczych i usuwania azbestu. Mówiła o tworzonym w gminie Klubie Seniora, zachęcała wszystkich do zapisów. Zwróciła się do sołtysów i radnych z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o nowym ogólnopolskim obowiązku narzucającym na właścicieli posesji obowiązek informowania o źródłach ciepła. Te informacje zbiera Urząd Gminy.
Poinformowała o zakończonej pozytywnie, dwumiesięcznej kontroli finansowej prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Urzędzie Gminy a także o wniosku złożonym do Ministerstwa Oświaty, na dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla dzieci z terenu gminy. Dodatkowe zajęcia mają zrekompensować uczniom ewentualne braki spowodowane przez naukę zdalną.
Wspominała o inwestycjach prowadzonych na terenie gminy – zrealizowanych i będących w przygotowaniu. Zachęcała do korzystania z nowych funkcji strony gminy, gdzie pojawił się dostarczający wielu informacji mieszkańcom portal e-gmina.
Jedna z ważnych uchwal było przyjęcie Raportu o stanie Gminy Wola Mysłowska za 2020 rok.
Ważną uchwałą było też udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Wola Mysłowska. Radni udzielili go jednogłośnie.
Za to jednogłośne udzielenie wotum zaufania, pani wójt Kinga Szerszeń dziękowała:
Z powodu pandemii rok 2020 był rokiem trudnym. Mimo to pracowaliśmy bez przerwy. W tym najtrudniejszym momencie żaden z pracowników nie skorzystał ze zwolnienia ani nie poszedł na urlop, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki takiej postawie mimo tej trudnej sytuacji dochody gminy zostały zrealizowane niemalże w stu procentach, a wydatki w 91 proc. Z powodu pandemii tylko kilka zadań nie zostało zrealizowanych. Chcę serdecznie podziękować także Radzie Gminy za współpracę, za odpowiednie podejście i udzielone dotacje na zadania drogowe, które udało się zrealizować – mówiła wójt.
Po przedłożeniu sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta gminy Wola Mysłowska z wykonania budżetu za 2020 r.
Kolejną uchwałą było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z tytułu
wykonania budżetu za 2020r.
W programie znalazły się także między innymi – ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030, uchwała w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im.
Gustawa Wyssogoty-Zakrzewskiego. Podjęcie tej uchwały zostało podyktowane koniecznością aktualizacji do obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych.

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki