Absolutorium dla Wójta

Absolutorium dla Wójta

25 czerwca 2012

Na uroczystej XIV Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska w dniu 8 czerwca 2012 r. Wójt Władysław Mika uzyskał jednogłośnie absolutorium za rok 2011.
Ubiegły rok budżetowy był rekordowy pod każdym względem – zaczął swoją wypowiedź p. Wójt. Przede wszystkim pod względem kwoty budżetu, jak została przeznaczona na wydatki inwestycyjne. Budżet po stronie dochodów wyniósł 13,73 ml., i został osiągnięty w 99,77 %, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15,64 ml. co stanowiło 96,56 % założonego planu, natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono w roku ubiegłym 5,77 ml. czyli ok. 37 % całości budżetu, a wykonano następujące inwestycje:

 • Budowa zbiorczej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Jarczew.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jarczew
 • Budowa kanalizacja sanitarnej w m. Dwornia
 • Modernizacja dróg gminnych m.in. w m. Jarczew, Ciechomin ,Wola Mysłowska i Mysłów
 • Modernizacja strażnic w m. Jarczew, Osiny, Ksawerynów, Wola Mysłowska.
 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grudź,
 • Modernizacja świetlic wiejskich w m. Mysłów, Nowy Świat, Baczków, Wólka Ciechomska, Kamień,
 • Projekt świetlicy wiejskiej w m. Wandów,
 • Budowa boiska sportowego w m. Dwornia.
  Wykonanie powyższych zadań możliwe było dzięki pozyskaniu znacznych środków zewnętrznych.
  RIO w Białej Podlaskiej oraz Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowali wykonanie sprawozdania opisowego wójta za 2011, uznając działania wójta za gospodarne i prawidłowe.
  Dziękując Radnym Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych i pracownikom gminy za wspólny wysiłek, Wójt podkreślił, że taka realizacja budżetu zadaje kłam teorii, że samorządowcy wykazują się działaniem tylko przed wyborami.
  Jednocześnie podkreślić należy fakt, że przy tak pokaźnej realizacji wydatków inwestycyjnych gminy, osiągnięty wskaźnik kwoty długu nie spowodował naruszenia dopuszczalnego zadłużenia jst, bowiem stanowił zaledwie 5,83 % planowanych dochodów (max.60%).
 • Gmina Wola Mysłowska

  Adres Wola Mysłowska 57,
  21-426 Wola Mysłowska
  Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
  Fax (0-25) 754 25 16
  Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
  E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

  Godziny pracy

  Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

  Przydatne linki