Dofinansowanie do instalacji OZE – instalacje fotowoltaiczne

Dofinansowanie do instalacji OZE – instalacje fotowoltaiczne

26 lipca 2019

Szanowni Państwo

Gmina Wola Mysłowska ogłasza zamiar wzięcia udziału w w projekcie w ramach działania 4.1 konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

w związku z tym,

zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do składania wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE :

 • kolektory słoneczne,

 • instalacje fotowoltaiczne

Oferowane dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto).

 1. Wnioski należy złożyć do 05.08 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska – pokój nr 8.

 2. Wnioski dofinansowanie do instalacji OZE należy złożyć na odpowiednim formularzu udostępnionym przez Urząd Gminy (patrz załączniki)

 3. Wnioskodawca musi spełniać następujące kryteria:

  – musi być mieszkańcem gminy
  – być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na których planowany jest montaż instalacji

  – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);

  posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.12.2019r.;

  – nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, odbiór odpadów komunalnych itd.;

 4. Koszty niekwalifikowane, w tym podatek VAT nie będą objęte dofinansowaniem zostaną ostatecznie wskazane w regulaminie konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą.
  Koszty podatku VAT będą pokryte przez mieszkańca według stawki:
  – 8% w przypadku instalacji montowanych wewnątrz lub na budynku mieszkalnym oraz
  – 23% w przypadku instalacji montowanych poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, garażu, budynku gospodarczym itd.).

 5. Realizacja inwestycji przez Gminę Wola Mysłowska uzależniona jest od uzyskania dofinansowania udzielanego.

Więcej informacji :

Wioleta Mika tel. 25 754 25 22 wew 28

ZAŁĄCZNIKI:

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki