2023 – Nowy rok, nowy budżet

2023 – Nowy rok, nowy budżet

10 stycznia 2023

Budżet ambitny i wymagający pracy, ale pracy się nie boimy – tak podczas sesji budżetowej Rady Gminy Wola Mysłowska, plan dochodów i wydatków na 2023 r. podsumowała Wójt Kinga Szerszeń. Wśród inwestycyjnych priorytetów, poza wydatkami na oświatę, znalazły się rozbudowa oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja 21 kilometrów dróg. Ważną częścią budżetu gminy jest Fundusz Sołecki.
Przed głosowaniem nad tą jedną z najważniejszych uchwał radni wysłuchali sprawozdania z przygotowań do bieżących,      a także planowanych inwestycji.
Inwestycje w toku
Przy szkołach podstawowych powstaną siłownie zewnętrzne, szachy oraz kręgielnie zewnętrzne. Przetarg został już ogłoszony. Projekt będzie dofinansowany w ramach LGD „Razem ku lepszej przyszłości”.
Realizowane są zadania dotyczące budowy instalacji solarnych i paneli fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne są już zamontowane, instalacje solarne nadal w trakcie montażu.
Trwa gorący okres w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracowników GOPS absorbuje sprzedaż węgla. Mieszkańcy złożyli wnioski na ponad 400 ton. Dotychczas dotarło 75 ton.
Gmina jest przygotowana do tego zadania, zawarła umowy z firmami transportowymi, które przewożą węgiel z punktu w Małaszewiczach na teren gminy. Dowożą go do poszczególnych mieszkańców bez dodatkowych kosztów. Dostawy są realizowane bez zbędnej zwłoki, węgiel odbierany, kiedy tylko pojawia się kolejna dostawa.
Budżet na 2023 r. w liczbach
Dochody budżetu to 25 mln 109 tys. zł, wydatki – 32 mln 109 tys. zł.
Ogromną część wydatków pochłonie modernizacja dróg gminnych – na te prace udało się pozyskać dotację ze środków Rządowego Planu Rozwoju „Polski Ład” w wysokości 4 mln 999 tys. 850 zł.
Oświata i wychowanie – 101 tys. 650 zł, to pozyskana dotacja na wydatki na budowę kręgielni zewnętrznych i szachów zewnętrznych oraz siłowni zewnętrznych przy 3 szkołach podstawowych: SP w Lisikierzu, SP w Mysłowie oraz SP Wandowie. Przetarg został już ogłoszony. Projekt będzie dofinansowany w ramach LGD „Razem ku lepszej przyszłości”.
Planowana dotacja na budowę instalacji solarnych i paneli fotowoltaicznych to 256 tys. zł.
1 mln 250 tys. zł – trafi do zarządu dróg powiatowych, na modernizację dróg na terenie gminy.
120 tys. zł – wyniesie dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej.
273 tys. zł – to wysokość dotacji dla OSP, na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, w tym 23 tys. 830 zł z będzie pochodzić z funduszu sołeckiego tej wsi.
33 tys. zł – będzie przeznaczone na ochronę zdrowia – w tym na programy profilaktyczne.
Wydatki inwestycyjne
4 mln 200 tys. 175 zł to środki zaplanowane na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jarczewie oraz na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.
5 mln 263 tys. zł – tyle w budżecie zaplanowano na modernizację i remont dróg gminnych. W tej puli mieści się dotacja wysokości 4 mln 999 tys. zł z Polskiego Ładu oraz wkład własny gminy wysokości 263 tys. 150 zł.
Oświata i wydatki inwestycyjne – 348 tys. 697 zł
W tym dziale poza wspomnianymi planami budowy siłowni zewnętrznej, kręgielni oraz szachów zewnętrzych, zaplanowano malowanie elewacji przy SP w Jarczewie i budowę bieżni w Lisikierzu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 791 tys. 145 zł. Główną pozycją w tym dziale jest kontynuacja budowy instalacji solarnych i paneli fotowoltaicznych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 305 tys. zł
W tym obszarze znalazły się: modernizacja świetlic w Kamieniu i Świdrze, rozbudowa świetlicy w Powałach, ułożenie kostki przy świetlicy w Baczkowie, wykonanie elewacji budynku świetlicy w Germanisze, wykonanie tarasu przy świetlicy w Wólce Ciechomskiej, wymiana dachu na budynku świetlicy w Mysłowie, zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Nowym Świecie, zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Osinach.
Częścią budżetu gminy jest także Fundusz sołecki. Każde sołectwo zaplanowało wydatki według własnych potrzeb. Na liście planowanych do realizacji zadań znalazły się najczęściej prace w budynkach świetlic wiejskich lub w ich otoczeniu oraz remonty dróg lokalnych. Więcej o Funduszu sołeckim można przeczytać TU
Wydatki majątkowe stanowią ok. 35 proc. budżetu – to ok. 12 mln zł.
O szczegółach, przed głosowaniem, szczegółowo mówiła Wójt Kinga Szerszeń. Wójt wymieniła największe, priorytetowe inwestycje:
Zaplanowaliśmy pierwszy etap rozbudowy oczyszczalni. Liczymy na dotację z Rządowego Planu Rozwoju „Polski Ład”. Prawdopodobnie będzie możliwość starania się o dofinansowania. Podejmiemy się tych starań. Mieszkańcy miejscowości, w których nie ma sieci kanalizacyjnej, czekają na podłączenie.
Dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci kanalizacyjnej będzie prowadzona etapami, dostaliśmy na to subwencję rządową. Do końca 2023 r. każda oczekująca miejscowość będzie miała „swoją” dokumentację.
Rekordowo dużo przeznaczymy na około 21 km dróg. Z Rządowego Planu Rozwoju „Polski Ład” pozyskaliśmy kwotę o            5 mln zł.
Mówiąc o budżecie na 2023 r, nie sposób nie wspomnieć, że przedłużyła się realizacja projektu budowy instalacji solarnych, zakończenie planowane jest na przyszły rok. Budżet bardzo ambitny, dużo pracy, ale pracy się nie boimy – podsumowała Wójt.
Budżet został przyjęty 12 głosami „za”.Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki