Nadanie imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mysłowie.

16 października 2010 r. odbędzie się uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mysłowie. Szkoła będzie nosić imię wybitnego wpółczesnego poety - księdza Jana Twardowskiego

Program uroczystości

12:00
- msza święta w Kościele Parafialnym w Wilczyskach
13:30
- przejazd do Zespołu Oświatowego w Mysłowie
14:00
- uroczyste wprowadzenie pocztów sztandarowych
- odśpiewanie hymnu narodowego
- odczytanie przez Przewodniczącego RG uchwały dot nadania imienia
- odczytanie przez Wójta Gminy Aktu Fundacyjnego Sztandaru
- przekazanie sztandaru przez fundatora, Dyrektorowi Szkoły
- ślubowanie uczniów na sztandar
- wbicie gwoździ pamiątkowych
- wręczenie nagród Wójta Gminy wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- przemówienia okolicznościowe
- występy uczniów
15.30
- wpisy do księgi pamiątkowej
16:00
- obiad i zabawa taneczna w Domu Strażaka w Ksawerynowie